Välkommen
till

Ann Nyberg

Ann Nyberg - Presentation

Jag är född i Norrköping. Arbetat som konstnär sen början på 80-talet. Jag arbetar i huvudsak med Textil Konst.  

Teckna, kritan och brodera har följt med upp i livet. Arbetar i mindre skala med teckning och måleri.

Jag visar min konst kontinuerligt i Sverige och internationellt. Jag gör privata och offentliga uppdrag.

Medlem i KRO, SKFSvenska konstnärernas Förening, Konstnärshuset i Stockholm och  KC-Mitt.

Representerad i Sverige och utomlands.

Inspirationen kommer till största delen från snabba intuitiva krit-skisser. Jag ser kritan som Kreatören och den som dirigerar mitt val av de val av garner och färger som jag använder.

En linje uppstår och den kan följa mig ibland i flera dagar. När jag vet att en linje till i en komplementfärg uppstår. Då är det dags att bygga en skiss. Ett spel med linjer som möts och skiljs åt far runt på pappret. De har ett mål!

Skapandet sköter sig självt tills skissen är färdig. Jag vet när skissen är färdig. Processen pågår några timmar. Det är helheten jag söker först och främst. En känsla av färdig. När känslan och vetskapen är klar har jag en ny skiss till en väv. Det är lycka!

Skissen tolkas över till garner i vävstolen. Det är början på den fusion mellan kritor och garner som jag utvecklat genom åren. Kallar samarbetet för Textil Blandteknik.

Jag använder en linnevarp och till inslag: ull, lin, silke och bomullsgarner.

I början på 80-talet tog jag en ett-årig väv och broderi  utbildning.

I was born in Norrköping. I have been an artist since the beginning of the eighties. I mainly work with Fiber Art. I also work in a smaller scale with drawing and painting.

I show my work on a regulair basis in Sweden and abroad. I do by appointment take orders for private and official  inviroment.

I am represented in Sweden and abroad. Member of KRO, KC-middle and House of the Artists in Stockholm SKF.

My inspiration for the Fiber Art usually comes from fast intuitiv crayon drawings. Crayon has followed med up trough time from childhood. I look upon crayon as the creater for my weavings!

First there appear a line, a basic coloured line in my mind. Then comes another line in complementary colour. A game of playing with lines in well choosen colours appears. Then it takes care of itself and I just follow inner guidelines until its done. I know when I am done . The whole process goes on for a few hours.

I then have a drawing for a beginning of a new piece of Fiber Art. The drawing is intepret/transfered to different colours of yarn in the weaving chair. This is the beginning of the fusion I have been working on for decades. I call it mixed fiber art.

I am using a linen warp and for fillings: wool, linen, silk and cotton yarn.

In the beginning of the eighties I learned how to weave and embrodery for a year. Sewing and embrodery I started at young age.

Jag arbetar med

Bildväv

Akrylmåleri

Blandteknik

Teckning

Att skapa är att leva

Teknik - Technique

Teknikerna jag använder är traditionella bildvävstekniker och massor av broderi i en vild mix tillsammans med applikationer, virkade delar, knappar och snoddar. När bilden är färdig i vävstol hamnar den på väggen igen.

Där sker bearbetning, ev. ändringar och slutförande av framsidan. Montering och baksidan sker senare.

Jag ser mig själv som autodidakt. Learning by doing har alltid varit en stor del av den drivande faktorn i mitt skapande.

Tillsammans med färg/ form och skapandeprocessen har jag alltid känt en stark glädje som jag också delar med mig till besökarna som kommer till mina utställningar.

På sena 60-talet levde jag i konstnärskollektiv i centrala London. Jag tog del av konsten, modet och musiken. Där fortsatte jag lära mig att teckna. När jag kom tillbaka till Sverige började jag teckna kroki. Det blev naturligt att teckna kvinnor och klä dem i färg.

Jag  hade sparat lite och började senare i livet att arbeta fram det jag hade inom mig  till största delen och teckningarna blev till en modern nostalgisk känslostyrd kvinnobild.

En hel del inspiration kommer från modedesignern Ossie Clark och andra modeskapare under den tiden.

Musiken har alltid haft en stor roll i mitt liv. Framför allt sena 50 – 60 talets influenser. Kvinnorna som musikerna sjöng om kom till liv inom mig. Jag har gjort min egen tolkning och satt namn efter deras illusioner/ kanske verklighet, om de kvinnor/flickor de sjöng om. Tex. Chuck Berry: Little Queenie. Little Rickards: Maybelline . Fats Domino : Josefine, osv.

The technics I have been working on are based on traditional Art weaving technics and lots of embrodery in a wild mix. To finish up on the wall after finish in the weaving chair I add cords, applications, crochet and sometimes buttons.

I look at myself as autodidakt. Learning by doing has been my driving force.

Allong with the colours and the makingprocess I have aways felt so much  happiness and inspiration!

That is the goal that I share with the viuwers on my  exhibitions.

In the late sixties I lived in an Artists communion in London. I could take part in Fashion, ART and MUSIC! I also learned how to draw.

When I came back to Sweden I was doing croquis drawing for several years. It became natural to draw women. So I saved drawings for later on.

Then I caught up with the drawings, in this time and made a modern twist to my experience from the sixties.

I dress them in colours and givet them thier own emotional expressions. Inspired by fashion designers as Ossie Clark and others.

Music has a lot of influences for me from thar era. The females the muscians sang about I have named my girls! I have done my own interpretation /imaginations of the women they sang about!

They women figures appeared as I went along finished them up!

For examle: Little Rickards Mybelline, Chuch Berrys Nadine and  the song went on forever.

Jag använder traditionella vävtekniker tillsammans med broderi och applikationer. Som botten används grov linnemattvarp. Inslagen består av: ull, lin silke och bomullsgarner i varierande grovlek. För applikation bomullstyger.
Jag kallar denna fusion för textil blandteknik. Det betyder att jag blandar det jag har av fantasi, erfarenheter och kunskap i en mix och gör bild. Detta har sysselsatt mig i över trettio år.
Drivkraften bakom är bygga, forma och konstruera efter abstrakta expressionistiska upplevelser i färg och form.
Teckning och måleri består av akvarellkrita, penna, tusch och akrylmåleri.
Äger Ann´s Konstverkstad. Har utställningar kontinuerligt i Sverige och utomlands. Tar emot beställningar . Gör privata och offentliga utsmyckningar

I use a linen warp and for filling: wool, linen, silk and cotton all in various gross. When the weaving is done in the weaving chair I hang it on to the wall for fulfilment. That includes embroidery on top. Crayon drawing and sewing has been an interest of mine way back in time. I was schooled in weaving, embroidery, painting and drawing 1980-85. The colour scale I use in my weavings are mostly the same as I always been using with the crayon. I use traditional weaving technics in a wild mixture. Finding ways to develop the technics is my main goal. To find new ways in using these two materials together.
The drive behind is to build, construct and form. Inspiration comes from abstract expressionism and their followers.
I own Anns art factory I exhibit in Sweden and all over the world on a regular basis.

UTBILDNING – EDUCATION 

-68 Teckningslektioner, London

-84-85 Textilutbildning, Södertälje
-85 Teckningslektioner privat i Gnesta hos bildlärare/skulptör
83-86 Aftonskolor måleri/teckning/kroki – Stockholm/Södertälje/Gnesta

MEDLEM – MEMBERSHIP 

Svenska Konstnärernas Förening, Konstnärshuset Stockholm
KRO – Konstnärernas Riksorganisation; National Artist Organization
Konstnärscentrum Mitt; Art Centrum Middle of Sweden
BUS

STIPENDIUM – GRANT 

2011 Svenska Konstnärsförbundet; Swedish Artist Association
2013 Konstnärsnämnden IASPIS; Swedish Arts Grants Committee

Representerad / Represented
Lyngby-Taarbaek Kommune, Danmark
Eskilstuna Kommun 
Latvian National Museum of Art, Riga
Gnesta Kommun
Sunne Kommun
Köpings Kommun

Scroll to Top