Teckning

Teckning av modell sittande med hatt
Titel/Title: Kvinna med hatt - Lady with a hat
Storlek/Size: 24 x 32 cm
Titel/Title: Livstiggaren - Beggar
47 x 64 cm
Titel/Title: Ansiktet - Face
Storlek/Size: 32 x 41 cm
Titel/Title: Embarkment
Storlek/Size: 32 x 41 cm
Titel/Title: Missfostret - Freaked out
Storlek/Size: 50 x 64 cm
Titel/Title: Trälhonan - A lady thrall
Storlek/Size: 47 x 64 cm
Titel/Title: Bakgård - Backyard
Storlek/Size: 32 x 41 cm
Spindelhonan
Titel/Titel: Spindelhonan - Spider
Storlek/Size: 32 x 41 cm
Mötesplats
Titel/Title: Mötesplats - Meeting Place
Storlek/Size: 30 x 42 cm
Den patetiska sökaren
Titel/Titel: Den patetiska sökaren - The Searcher
Storlek/Size: 32 x 41 cm
Den lilla krigaren
Titel/Titel: Den lilla krigaren - Little warrior
Storlek/Size: 32 x 41 cm
Scroll to Top