Väv

Bilden utgår från en skiss om ett nybygge i Stockholm som sedan utvecklades intuitivt till ett bildväv
Titel/Title: Nybygget - New construction
Storlek/Size: 156 x 149 cm
Titel/Title: Samspel - Interplay
Storlek/Size: 74 x 94 cm
Titel/Titel: Solitude
Storlek/Size: 73 x 119 cm
Titel/Title: Free world
Storlek/Size: 72 x 156 cm
Titel/Title: I skallen på en röd häst - In the head of a red horse
Storlek/Size: 156 x 149 cm
Titel/Title: Improvisation
Storlek/Size: 156 x 149 cm
Titel/Title: Medberoende
Storlek/Size: 73 x 98 cm
Titel/Title: Girls own home
Storlek/Size: 106 x 33 cm
Bildväv med flera personer
Titel/Title: Ömhetsbevis - Affection
Storlek/Size: 106 x 103 cm
Bildväv om vårt oändliga pratandet
Titel/Title: Small talk
Storlek/Size: 110 x 140 cm
Bilden är ett nytt sätt att göra en gränsdragning i väven
Titel/Title: Crossing borders
Storlek/Size: 156 x 160 cm
Bildväv
Titel/Title: Fritt fall - Free falling
Storlek/Size: 159 x 156 cm
Bildväv om livets svårigheter
Titel/Title: Mess of Blues
Storlek/Size: 100 x 140 cm
Bildväv - var är jag?
Titel/Title: Trevaren - The searcher
Storlek/Size: 106 x 132 cm
Bildväv om en robot
Titel/Title: Liten robot - Small robot
Storlek/Size: 69 x 135 cm
Bildväv om naturens mångsidighet
Titel/Title: Naturens vilja - The will of nature
Storlek/Size: 178 x 147 cm
Titel/Title: Öppen bakgård - Backyard
Storlek/Size: ? x ? cm
Titel/Title: En dag i livet - A day in life
Storlek/Size: 160 x 150 cm
Titel/Title: Love and peace
Storlek/Size: 180 x 180 cm
Titel/Title: Soul talk
Storlek/Size: 94 x 135 cm
Titel/Title: Emotional rescue
Storlek/Size: 110 x 155 cm
Titel/Title: Drömmen - The dream
Storlek/Size: 80 x 80 cm
Titel/Title: Stop on illusionary road
Storlek/Size: 110 x 143 cm
Titel/Title: Besökare - Visitors
Storlek: 112 x 107 cm
Titel/Title: Freeway
Storlek/Size: 130 x 110 cm
Titel/Title: Änglars återkomst - Return of angels
Storlek/Size: 225 x 150 cm
Bildväv om
Titel/Title: Bygget - The building
Storlek/Size: 120 x 138 cm

Urval - Selection
Såld - Sold

Bildväv - finns det eller finns det inte några gränser?
Titel/Title: Gränsland - Borders
Storlek/Size: 136 x 132 cm
Bildväv om robotens sömnsvårgheter
Titel/Title: Robetens tid - Robots are coming
Storlek/Size: 110 x 145 cm
Bildväven om
Titel/Title: Gäst hos verkligheten - The Visitor
Storlek/Size: 68 x 138 cm
Bildväv om livets mångfald
Titel/Title: Tvåan - Nr.2
Storlek/Size: 72 x 153 cm
Bildväv med stort ansikte när motorvägen
Titel/TItle: Ur djupen - The depth
Stolek/Size: 102 x 81,5 cm
Bildväv om konstens roll i livet
Titel/Title: Katarsis - Catharsis
Storlek/Size: 140 x 130 cm
Titel/Title: Öppet hjärta - Open heart
Storlek/Size: 110 x 140 cm
Skissen till bilden kom till efter ett besök på hällristningar i Himmelsta Lund i Norrköping
Titel/Title: Abstract - Abstract
Storlek/Size: 80 x 150 cm
Titel/Title:Liv på jorden - Life on earth
Storlek/Size: 80 x 150 cm
Väv som heter "Sökaren"
Titel/Title: Sökaren - The searcher
Storlek/Size: 110 x 146 cm
Titel/Title: Skyfall
Storlek/Size: 110 x 125 cm
Titel/Title: Himmel och jord - Heaven and earth
Storlek/Size: 110 x 120 cm
Scroll to Top